TÜBİTAK Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı

Sayın İlgili,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  tarafından Türkiye’de tezli yüksek lisans ve/veya doktora yapan veya yapmak  isteyen üstün başarılı, yabancı uyruklu öğrencilere burs verilecektir. Bu kapsamda 2013 yılı 2. dönem başvuruları alınmaya başlamıştır.  Üniversitenizde  lisansüstü eğitim gören veya görmeyi planlayan
yabancı uyruklu öğrencilerin bu programdan haberdar edilmesi programın bilinirliliğini ve üniversitenizin yabancı öğrenci potansiyelini artırma bakımından önem arz etmektedir.
Dolayısıyla, programın hedef kitlesi olan yabancı uyruklu öğrencilerden başvuruların alındığı İngilizce/Türkçe web sitenizde bu burs programının tanıtımına yer vermeniz ve üniversitenizde
lisansüstü eğitim yapmayı hedefleyen yabancı uyruklu öğrencilerin bu programa yönlendirilmesini sağlamanız konusunda gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederiz.
Başvuru için gerekli evraklar ve detaylı bilgi için program web sayfası :      http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
Başvuru adresi: http://e-bideb.tubitak.gov.tr
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı.
 

--

Mustafa Eren TOPAL

Uzman Yardımcısı

BİDEB Yurt İçiBurslar Müdürlüğü

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere

06100 ANKARA

T +90 312 468 5300 - 3843

F +90 312 427 2382

www.tubitak.gov.tr

mustafa.topal@tubitak.gov.tr